loader image
Doprava zdarma nad 80 €

Každú vašu objednávku si vážime a snažíme sa ju vybaviť čo najrýchlejšie a bez chýb. Tu nájdete informácie, čo robiť, ak niečo nie je v poriadku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Tovar, ktorý ste si zakúpili na timme.sk alebo timme.cz, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť vyplnením formuláru, ktorý zašlete spolu s vráteným tovarom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste tovar s vyplnenou zmluvou o odstúpení odoslali najneskôr v posledný deň 14 denní lehoty. V súlade s ust. § 1837 písm. g) zákona 89/2012 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušen
SPRIEVODCA PRI VRÁTENÍ TOVARU

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa vašej objednávky, prosím kontaktujte nás na Našom e-maile info@timme.sk. Sme tu pre vás každý pracovný deň a vždy sa snažíme spraviť maximum pre 100% spokojnosť Našich zákazníkov.

POKIAĽ VÁM NESEDÍ AKÝKOĽVEK PRODUKT Z OBJEDNÁVKY: VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VRÁTENIE TOVARU
  • Produkt musí byť nepoškodený v originálnom obale
  • Tovar, ktorý vám nesedí nám odošlite najneskôr do 14dní od prevzatia zásielky
  • V prípade, že sme vo vašej objednávke zaslali nesprávnu alebo chybnú položku, napíšte nám čo najskôr na e-mail info@timme.sk Spoločne nájdeme vhodný postup tak, aby bol čo najjednoduchší a najrýchlejší.
PODMIENKY PRI VRÁTENÍ OBLEČENIA

Pri skúšaní zachádzajte s oblečením opatrne

  • Oblečenie si vždy skúšajte len na spodnú bielizeň
  • Z produktu nemôžu byť odstránené štítky
  • Produkt nám prosím vráťte zabalený v pôvodnom balení
  • Produkt nemôže byť nijakým spôsobom znehodnotený (poškodený / zašpinený)
  • Oblečenie, ktoré bude poškodené / zašpinené / bez originálneho balenia s odstránenými štítkami nebude refundované
KTO HRADÍ POŠTOVNÉ ZA VRÁTENÝ TOVAR?

Poštovné hradí zákazník.

ČO ROBIŤ AK JE V MOJEJ OBJEDNÁVKE NESPRÁVNY TOVAR?

Každú jednu objednávku si nesmierne vážime, snažíme sa ju vybaviť čo najskôr a bez chýb. V prípade, že s vašou objednávkou nie je niečo v poriadku, kontaktujte našu zákaznícku podporu a dohodnite sa o ďalšom postupe. V prípade chyby, ktorá nastala na našej strane všetky náklady spojené s vrátením chybného tovaru refundujeme.

SPRACOVANIE VRÁTENÉHO TOVARU A REFUNDÁCIA

Každú refundáciu sa snažíme spracovať v čo najkratšom možnom čase. Po doručení vráteného tovaru do nášho skladu nám spracovanie trvá 5-7 pracovných dní a najneskôr do ďalších 14 pracovných dní sa refundovaná suma objaví na Vašom bankovom účte. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od prevzatia objednávky. Odporúčame vám tovar zaslať ako balíček doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku.

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU:

TIMME Brand s.r.o., U Golfu 665/118, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli. Pri odstúpení od zmluvy nebudú vrátené náklady na doručenie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na info@timme.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodní inspekce, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, viď http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

Go to top